Invitasjon til sommersamling i Troms birøkterlag

onsdag 13. juni 2012

Årets sommersamling finner sted i Dyrøy kommune, i bigården hos Per Gunnar Cruickshank.
Tema for samlingen vil være produksjon/ egenproduksjon av dronninger og avleggere, innføring av dronninger og ulike aspekter rundt dette. Ettersom det allerede nå er vanskelig for laget å skaffe nye bifolk fra varroafrie områder er det viktig at vi etter hvert blir selvforsynte på bifolk. Derfor er produksjon av bifolk satt på agendaen.
Det vil bli tur i bigården så deltakere må ta med seg bidrakt.
På slutten av samlingen vil det bli grilling. Deltakere tar med seg grillmat og drikke selv. Birøkterlaget står for salat til grillmaten, dessert og kaffe/ kaffemat.

Tid: Søndag 24. juni kl. 11.00- ca kl 17.00
Sted: Faksfjordveien 161, Kastnes i Dyrøy. (Kart sendes til deltakere)

Ettersom det er langt å kjøre for mange og at vi starter relativt tidlig, er det mulighet for overnatting for de som ønsker å komme kvelden i forveien.

Påmelding på mail eller sms til Knut Eide innen 18. juni.
Mail: mailto:knueide@online.no
Tlf: 955 52 237

Vel møtt til en hyggelig sommersamling med bigårdsvandring, bieprat og sosialt samvær.
NB! Det er selvfølgelig mulig å ta med seg samboer, ektefelle og barn!
Hilsen Styret i Troms Birøkterlag

Handlingsplan 2010

mandag 10. januar 2011

- 1           Redigere hjemmeside m / informasjon

- Galleri, ( bilder)

- Gjestebok

- 2           Infofolder, ferdigstilling og distribuering

- 3           Salg av materiell

- 4           Arbeid for å skaffe tilstrekkelig med bifolk til Troms Birøkterlags medlemmer

- 5           Kurs / studieringer vedr.sertifisering av bigårder.

- 6           Utlån av slynge og vokssmelter.

- 7           Spørreundersøkelse 2011

- 8           Nybegynner kurs del 3, pluss arbeid i slyngerommet/ honningbehandling.

- 9           Sommersamling ca. siste halvdel av juni.

-10          Førjulsmøte med honning på menyen.

( Honning + voksprodukter )

Årsmelding 2010

mandag 10. januar 2011

Årsmelding 2010

Troms Birøkterlag

Styret i Troms Birøkterlag har i 2010 bestått av;

Leder:                    Knut Eide

Sekretær:               Ivar Foshaug

Kasserer:                Trygve Leif Arntsen

Styremedlem:          Ketil Jensen

Styremedlem:          Trine Lise Heimkjær

1. vara:                   Per Gunnar Chruickshank

2. vara:                   Hans Lovin Hansen

Revisor:                  Alf Roald Pedersen

Vara:                      Asbjørn Sæterskar

Valgkomité:            Ketil Jensen (leder)

Ragnvald Tollefsen

Styret har gjennomført 2 møter og behandlet 11 saker gjennom året.

Årsmøtet ble gjennomført 5. mars på Bardufosstun med bare 8 deltakere. Foruten normale årsmøtesaker, ble det ikke behandlet noen spesielle saker.

Laget har i dag 33 betalende medlemmer noe som er en økning på 9 medlemmer siste år. I tillegg har 2 medlemmer som de siste årene ikke har hatt bier, igjen startet opp med bifolk.

Det økende medlemstallet har kommet på bakgrunn av at laget i samarbeid med Troms landbruksfaglige senter for tiden gjennomfører nybegynnerkurs. I alt 10 personer deltar på kurset, hvorav 9 er nye medlemmer. Dermed har vi snudd en litt negativ trend de siste årene.

I tillegg til nybegynnerkurs har Troms Birøkterlag siste året gjennomført ”Kompetansekurs om birøkt – sertifiseringskurs” med i alt 8 deltakere. Kurset ble innledet med et foredrag fra Norges Birøkterlag ved Trond Gjessing og deretter gjennomført som studiering i birøkterlagets regi. I tillegg til at kurset gir deltakerne mulighet til å sertifisere egen bigård, gav kurset særdeles god innføring i sykdommer, hygienearbeid og forebyggende sykdomsarbeid innen birøkt. Det må være en klar målsetting at flest mulig av lagets medlemmer gjennomfører kurset.

Høsten 2010 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant alle lagets medlemmer. Undersøkelsen gav et godt bilde på situasjonen i laget og utbytte for siste sesong. Følgende nøkkeltall kan nevnes;

- Antall kuber innvintret høst 2009:      ca155

- Antall kuber utvintret våren 2010:      ca 126

- Antall kuber tilført våren 2010:           ca 40

- Antall produksjonkuber 2010:            ca 169

- Antall dronninger byttet:                    ca 40 (ca 1/3 av utvintrede dronninger)

- Antall kilo sommerhonning:                ca 1075 = ca 6,5 kilo pr kube

- Antall kilo lynghonning:                     ca 12

- Antall kilo Kvikkpollen pr kube:           ca 0,5

- Antall byggevoks pr kube:                 ca 8,4

7 birøktere med til sammen 111 bifolk har søkt om refusjon av sukkeravgiften for 2510 kg sukker. Dette er et gjennomsnitt på 22,6 kg pr bifolk.

Sommeren 2010 kjøpte lagets medlemmer ca 40 nye bifolk. Signalene fra mange birøktere inn i 2011 er at de vil utvide antall kuber. Med den begrensede tilgangen på varroafrie bier vil anskaffelse av nye bifolk være en av de største utfordringene til laget i årene som kommer hvis vi skal klare å opprettholde dagens antall bifolk og medlemmer i fylket.

Troms Birøktelag har hatt 3 avlsdronninger som er plassert hos Ivar Foshaug og Knut Eide. Disse ble kun benyttet av Ivar og Knut til omlarving av ca 35 dronninger.

Omsetningen av materiell har vært god i 2010. På grunn av store fraktkostnader og bedre priser ved større innkjøp, er det investert i materiell for lager. Pr i dag ligger laget inne med et lager til en verdi av ca kr 32 700,-, hvor glass, kasser og rammer utgjør største andel.

Laget gikk i år tomt for byggevoks og Kvikk-pollen. En feilbestilling gjort av Honningcentralen gjorde at Troms Birøkterlag fikk tilsendt NEO-POLL – et tilsvarende produkt som kvikk-pollen. Neo-poll er laget av utenlandske planteprodukter og forbudt i Norge. All Neo-poll er returnert til Honningcentralen. 2 birøktere rakk å ta i bruk produktet før det ble inndratt. Det anses ikke å ha noen konsekvenser for bifolkene.

Laget har lånt ut både slynga og vokssmelteren til lagets medlemmer.

Økonomien i laget er stabil og god. Kapitalen er redusert noe til fordel for økt lager av materiell. Totalt sitter Troms Birøkterlag med materiell og egenkapital på til sammen ca kr 95 000,-. I tillegg har laget utestående fordringer på ca 30 000,- etter nybegynnerkurset.

Sesongen 2010 er trolig den dårligste sesongen noensinne i Troms birøkterlags historie.

Det ble en lang og kald vår/ forsommer med svært dårlig utvikling i kubene. At noen i sør mener vi hadde en bra vår fordi 17.mai helga var bra, får vi bære over med, men den monnet dessverre lite på vårutviklingen. De fleste opplevde ikke å få på skattekasse 1 før i slutten av juni, og da bringebærtrekket begynte var det ikke styrken på kubene særlig god. Sommerværet fortsatte der våren slapp, med bare enkeltdager innimellom med godt trekkvær. Det kalde og våte været får ta skylden for et utbytte på ca 6,5 kg sommerhonning pr kube.

Månedsskiftet juli-august gav gode forhold for lyngtrekk, men ut fra innrapporterte resultater på 12 kilo lynghonning, ser det ut til at enten er det få som drar på lyngtrekk, eller så gav lyngen lite honning i år.

Årsmøte 6 januar

torsdag 6. januar 2011

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE I TROMS BIRØKTERLAG

Bardufosstun 6 januar 2010

ÅRSMØTE

Kl 1800

Saksliste:

1.      Valg av ordstyrer og referent

2.      Valg av to personer til å underskrive protokoll

3.      Årsmelding

4.      Årsregnskap

5.      Budsjett med kontingent og årsplan

6.      Valg av leder (for 1 år)

7.      Valg av styremedlemmer (for 2 år)

8.      Valg av to varamedlemmer (for 1 år)

9.      Valg av revisor med vara

10.  Valg av ett medlem til valgnemda (for tre år)

11.  Valg av utsending til årsmøtet for Norges Birøkterlag

Det serveres kaffe og kaker under møtet.

Årsmøte 2008 på Bardufosstun 2.mars 2009

mandag 16. februar 2009

Troms birøkterlag blir å avholde årsmøte mandag 2 mars 2009 klokken 19.00. Møtet vil bli avholdt på Bardufosstun Les resten av dette innlegget »

Referat fra årsmøte 2007. den 14.02.08 (utskrift fra protokoll)

søndag 27. april 2008

Tilstede : Alf R. Pedersen, Ketil Jensen, Knut Eide, Hans Lovin Hansen, Asbjørn Sætherskar, Ragnvald Tollefsen, Ivar Foshaug, Halfan Sætherskar.
 
Sak 1: Valg av ordstyrer og referent. Les resten av dette innlegget »

Årsmøte i Troms Birøkterlag

fredag 1. februar 2008

Torsdag 14/2-2008 kl 18.00

Buktamo veikro og camping

Les resten av dette innlegget »

Bistikka nr 2-2007

lørdag 21. april 2007

Medlemsblad for Troms Birøkterlag

Les resten av dette innlegget »

Vår i bakkene.Noen bilder

onsdag 28. mars 2007

Noen bilder fra bigårdene mine. Les resten av dette innlegget »

Videregående kurs i Birøkt på Gartnerskolen i Kvæfjord

torsdag 22. mars 2007

21. april 2007 fra  12.00-19.00
og 22. april 2007 fra  09.00-15.00

kr 750 kurs og dagpakke
kr 250 overnatting lørdag til søndag

Les resten av dette innlegget »