Arkiv for kategorien 'Styre- / Årsmøte-saker'

Handlingsplan 2010

mandag 10. januar 2011

- 1           Redigere hjemmeside m / informasjon

- Galleri, ( bilder)

- Gjestebok

- 2           Infofolder, ferdigstilling og distribuering

- 3           Salg av materiell

- 4           Arbeid for å skaffe tilstrekkelig med bifolk til Troms Birøkterlags medlemmer

- 5           Kurs / studieringer vedr.sertifisering av bigårder.

- 6           Utlån av slynge og vokssmelter.

- 7           Spørreundersøkelse 2011

- 8           Nybegynner kurs del 3, pluss arbeid i slyngerommet/ honningbehandling.

- 9           Sommersamling ca. siste halvdel av juni.

-10          Førjulsmøte med honning på menyen.

( Honning + voksprodukter )

Årsmelding 2010

mandag 10. januar 2011

Årsmelding 2010

Troms Birøkterlag

Styret i Troms Birøkterlag har i 2010 bestått av;

Leder:                    Knut Eide

Sekretær:               Ivar Foshaug

Kasserer:                Trygve Leif Arntsen

Styremedlem:          Ketil Jensen

Styremedlem:          Trine Lise Heimkjær

1. vara:                   Per Gunnar Chruickshank

2. vara:                   Hans Lovin Hansen

Revisor:                  Alf Roald Pedersen

Vara:                      Asbjørn Sæterskar

Valgkomité:            Ketil Jensen (leder)

Ragnvald Tollefsen

Styret har gjennomført 2 møter og behandlet 11 saker gjennom året.

Årsmøtet ble gjennomført 5. mars på Bardufosstun med bare 8 deltakere. Foruten normale årsmøtesaker, ble det ikke behandlet noen spesielle saker.

Laget har i dag 33 betalende medlemmer noe som er en økning på 9 medlemmer siste år. I tillegg har 2 medlemmer som de siste årene ikke har hatt bier, igjen startet opp med bifolk.

Det økende medlemstallet har kommet på bakgrunn av at laget i samarbeid med Troms landbruksfaglige senter for tiden gjennomfører nybegynnerkurs. I alt 10 personer deltar på kurset, hvorav 9 er nye medlemmer. Dermed har vi snudd en litt negativ trend de siste årene.

I tillegg til nybegynnerkurs har Troms Birøkterlag siste året gjennomført ”Kompetansekurs om birøkt – sertifiseringskurs” med i alt 8 deltakere. Kurset ble innledet med et foredrag fra Norges Birøkterlag ved Trond Gjessing og deretter gjennomført som studiering i birøkterlagets regi. I tillegg til at kurset gir deltakerne mulighet til å sertifisere egen bigård, gav kurset særdeles god innføring i sykdommer, hygienearbeid og forebyggende sykdomsarbeid innen birøkt. Det må være en klar målsetting at flest mulig av lagets medlemmer gjennomfører kurset.

Høsten 2010 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant alle lagets medlemmer. Undersøkelsen gav et godt bilde på situasjonen i laget og utbytte for siste sesong. Følgende nøkkeltall kan nevnes;

- Antall kuber innvintret høst 2009:      ca155

- Antall kuber utvintret våren 2010:      ca 126

- Antall kuber tilført våren 2010:           ca 40

- Antall produksjonkuber 2010:            ca 169

- Antall dronninger byttet:                    ca 40 (ca 1/3 av utvintrede dronninger)

- Antall kilo sommerhonning:                ca 1075 = ca 6,5 kilo pr kube

- Antall kilo lynghonning:                     ca 12

- Antall kilo Kvikkpollen pr kube:           ca 0,5

- Antall byggevoks pr kube:                 ca 8,4

7 birøktere med til sammen 111 bifolk har søkt om refusjon av sukkeravgiften for 2510 kg sukker. Dette er et gjennomsnitt på 22,6 kg pr bifolk.

Sommeren 2010 kjøpte lagets medlemmer ca 40 nye bifolk. Signalene fra mange birøktere inn i 2011 er at de vil utvide antall kuber. Med den begrensede tilgangen på varroafrie bier vil anskaffelse av nye bifolk være en av de største utfordringene til laget i årene som kommer hvis vi skal klare å opprettholde dagens antall bifolk og medlemmer i fylket.

Troms Birøktelag har hatt 3 avlsdronninger som er plassert hos Ivar Foshaug og Knut Eide. Disse ble kun benyttet av Ivar og Knut til omlarving av ca 35 dronninger.

Omsetningen av materiell har vært god i 2010. På grunn av store fraktkostnader og bedre priser ved større innkjøp, er det investert i materiell for lager. Pr i dag ligger laget inne med et lager til en verdi av ca kr 32 700,-, hvor glass, kasser og rammer utgjør største andel.

Laget gikk i år tomt for byggevoks og Kvikk-pollen. En feilbestilling gjort av Honningcentralen gjorde at Troms Birøkterlag fikk tilsendt NEO-POLL – et tilsvarende produkt som kvikk-pollen. Neo-poll er laget av utenlandske planteprodukter og forbudt i Norge. All Neo-poll er returnert til Honningcentralen. 2 birøktere rakk å ta i bruk produktet før det ble inndratt. Det anses ikke å ha noen konsekvenser for bifolkene.

Laget har lånt ut både slynga og vokssmelteren til lagets medlemmer.

Økonomien i laget er stabil og god. Kapitalen er redusert noe til fordel for økt lager av materiell. Totalt sitter Troms Birøkterlag med materiell og egenkapital på til sammen ca kr 95 000,-. I tillegg har laget utestående fordringer på ca 30 000,- etter nybegynnerkurset.

Sesongen 2010 er trolig den dårligste sesongen noensinne i Troms birøkterlags historie.

Det ble en lang og kald vår/ forsommer med svært dårlig utvikling i kubene. At noen i sør mener vi hadde en bra vår fordi 17.mai helga var bra, får vi bære over med, men den monnet dessverre lite på vårutviklingen. De fleste opplevde ikke å få på skattekasse 1 før i slutten av juni, og da bringebærtrekket begynte var det ikke styrken på kubene særlig god. Sommerværet fortsatte der våren slapp, med bare enkeltdager innimellom med godt trekkvær. Det kalde og våte været får ta skylden for et utbytte på ca 6,5 kg sommerhonning pr kube.

Månedsskiftet juli-august gav gode forhold for lyngtrekk, men ut fra innrapporterte resultater på 12 kilo lynghonning, ser det ut til at enten er det få som drar på lyngtrekk, eller så gav lyngen lite honning i år.

Referat fra årsmøte 2007. den 14.02.08 (utskrift fra protokoll)

søndag 27. april 2008

Tilstede : Alf R. Pedersen, Ketil Jensen, Knut Eide, Hans Lovin Hansen, Asbjørn Sætherskar, Ragnvald Tollefsen, Ivar Foshaug, Halfan Sætherskar.
 
Sak 1: Valg av ordstyrer og referent. (more…)

Årsmøte i Troms Birøkterlag

fredag 1. februar 2008

Torsdag 14/2-2008 kl 18.00

Buktamo veikro og camping

(more…)

Referat styremøte tirsdag 20. mars 2007

torsdag 22. mars 2007

Følgende møtte :
Ragnvald Tollefsen, Jan Eiliv Hansen, Knut Eide, Alf Roald Pedersen, Ivar Foshaug (more…)

Styremøte tirsdag 20. mars 2007

torsdag 8. mars 2007

kl. 1900 hos Ivar Foshaug
(more…)

Referat fra Årsmøte i Troms Birøkterlag 18. februar 2007

søndag 18. februar 2007

Tilstede: Ketil Jenssen, Asbjørn Sæterskar, Arild Lillegård, Ragnvald Tollefsen, Ivar Foshaug, Knut Eide, Jan Eiliv Hansen, Alf Roald Pedersen, Trygve Leif Arntsen og Jan Mathisen . (more…)

Innkalling til Årsmøte for 2006

søndag 18. februar 2007

Innkalling til Årsmøte og Fagsamling.
Troms Birøkterlag
Vollan Gjestestue, 18.feb. 2007 (more…)