Referat fra årsmøte 2007. den 14.02.08 (utskrift fra protokoll)

Tilstede : Alf R. Pedersen, Ketil Jensen, Knut Eide, Hans Lovin Hansen, Asbjørn Sætherskar, Ragnvald Tollefsen, Ivar Foshaug, Halfan Sætherskar.
 
Sak 1: Valg av ordstyrer og referent.

            Leder Ragnvald valgt til ordstyrer
            Sekretær Ivar valgt til referent.

Sak 2: Til underskrift av protokoll

ble valgt : Hans Lovin Hansen og Asbjørn Sætherskar.
Sak 3: Årsmelding.

Leder refererte årsmelding. Anm. skal være 33 medlemmer. Årsmelding godkjent.

Sak 4:  Årsregnskap.

            Kasserer refererte regnskapet.
            Regnskapet godkjent.
            Revidert godkjent.

Sak 5:  Budsjett, Kontingentforslag. Arbeidsplan.

Det bør arbeides med å få varelageret ytterligere redusert.
Vedtatt at kontingent til Troms Birøkterlag står urørt på kr. 230,- / år
Arbeidsplan for 2008.
Bigårdstreff  dato rettes fra 22. juli til 22. juni.
Det er ønskelig fra årsmøtet at det arbeides med salgsfremmede materialer til medlemmene.

Sak 6:  Innmeldte saker.
            Det er ingen innmeldte saker.

Sak 7:  Valg.
            Valgkomiteens forslag :

  • Leder               Ragnvald Tollefsen               1 år
  • Styremedlem:  Ivar Foshaug                        2 år
  • ——-”—–   Knut Eide                             2 år
  • 1. vara til styret : Trygve Leif Arntsen          1 år
  • 2. vara              .  Reidun Aspmo                1 år
  • Revisor :           Ketil Jensen                       1 år
  • Vara .              Hans Lovin Hansen              1 år
  • Valgkomite:     May Liss Bendiksen              1 år
  • Valgkomite:     Ketil Jensen                         3 år
  • Valgkomite:     Kjell Skog                            2 år

Valgkommiteens forslag enstemmig valgt.
Møtet slutt kl. 1945
NB ! Trygve Leif Arntsen tilkom møtet ved sak 6.                                Asbjørn Sætherskar ( sign )

                                                                                                     Hans L. Hansen       ( sign ) 

Det er ikke åpent for kommentarer.