Årsmøte 2008 på Bardufosstun 2.mars 2009

Troms birøkterlag blir å avholde årsmøte mandag 2 mars 2009 klokken 19.00. Møtet vil bli avholdt på Bardufosstun

 Saksliste:

1:Valg av møteleder og referent
2.Valg av to representanter for underskrift av protokoll
3.Årsmelding
4.Regnskap
5.Budsjett, kontingent, handlingsplan.
6.Innmeldte saker.
7.Valg


Årsberetning for Troms Birøkterlag 2008
Birøkterlaget har i året som har gått hatt en del aktiviteter. Året startet med å gjennomføre en spørreundersøkelse for bieseongen 2007. Alle medlemmene ble i den forbindelse oppringt. Det ga oss en god oversikt over birøkten i Troms og noen innspill på hvor skoen trykker. Årsmøtet ble avholdt på Buktamoen veikro 14/2 og der møtte 8 at lagets medlemmer.
For å sikre at vi har et best mulig avlsmateriale, har birøkterlaget også i 2008 fått opp dronninger fra Norges birøkterlag sitt avlsprogram. Disse dronningene står hos Jan Eiliv Hansen. Medlemmene kan etter avtale hente egg for produksjon av egne dronninger.
Knut Eide har vært materialforvalter gjennom året og besørget at medlemmene har fått utstyr og glass. Han har også tatt imot blokkvoks for videresalg til Honningcentralen, og organisert utlån av lagets slynge og vokssmelter, som også i år har stått fritt til disposisjon for alle medlemmene
I samarbeid med Troms Landbruksfaglige senter på Gibostad har laget arrangert tredje og siste kurs for nybegynnerne. Det var 4 deltagere på den siste samlinga.
Laget arrangerte et bigårdstreff hos Knut Eide. Sjøl om sommervarmen ikke slo helt til fikk vi vært en tur i bigården til Knut og Ivar. Og ikke minst ble det grilling og god bieprat ute på terrassen hos Knut.
Sommeren 2008 ble et år under snittet for birøkten i Troms etter kaldvær og tørke på våren. Avlingene av sommerhonning ble lave mens lyngtrekket var som normalt.
Styret har hatt 3 styremøter, det er sendt ut 1 utgave av bistikka. Lagets heimeside er fortsatt www.tromsbier.no . Utsending for laget til årsmøte i Norges Birøkterlag var Ragnvald Tollefsen. Det er 29 medlemmer i laget ved utgangen av 2008.
 

Gjennom året har vervene i laget vært besatt av følgende:
Leder: Ragnvald Tollefsen, Salangen
Sekretær: Ivar Foshaug, Bardu (1. av 2 år)
Kasserer: Alf-Roald Pedersen, Balsfjord (2 av 2 år)
Styremedlem: Knut Eide, Bardu (1 av 2 år)
Styremedlem: Jan E. Hansen, Bardu (2. av 2 år)
1. Vara: Trygve-Leif Arntsen, Balsfjord
2. vara: Reidun Aspmo, Tranøy (1 år)
Revisor : Ketil Jensen, Dyrøy (1 år)
Vara . Hans Lovin Hansen, Lenvik (1 år)
Valgkomite: May Liss Bendiksen
Valgkomite: Ketil Jensen
Valgkomite: Kjell Skog

For styret
Ragnvald Tollefsen, Leder

 

Valgkommiteens innstilling til valg

Leder: Knut Eide (1 år)

Styremedlem: Trygve Leif Arntsen (2 år)
Styremedlem: Ketil Jensen (2 år)
Styremedlem: Trine Lise Heimkjær (1 år)

1.Vara: Hans Lovin Hansen (1 år)
2.Vara: Gunnar Barg (1 år)

Valgkommite:

(Kjell Skog 1 år)
(Ketil Jensen 2 år)
Ingen nyvalg

Revisor:  Ketil Jensen
Vara revisor: Asbjørn Sæterskar

 

Valgkommiteen

v. Ketil Jensen

Det er ikke åpent for kommentarer.