Årsmøte 6 januar

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE I TROMS BIRØKTERLAG

Bardufosstun 6 januar 2010

ÅRSMØTE

Kl 1800

Saksliste:

1.      Valg av ordstyrer og referent

2.      Valg av to personer til å underskrive protokoll

3.      Årsmelding

4.      Årsregnskap

5.      Budsjett med kontingent og årsplan

6.      Valg av leder (for 1 år)

7.      Valg av styremedlemmer (for 2 år)

8.      Valg av to varamedlemmer (for 1 år)

9.      Valg av revisor med vara

10.  Valg av ett medlem til valgnemda (for tre år)

11.  Valg av utsending til årsmøtet for Norges Birøkterlag

Det serveres kaffe og kaker under møtet.

Annonser om du vil kjøpe/selge biutstyr