Handlingsplan 2010

- 1           Redigere hjemmeside m / informasjon

- Galleri, ( bilder)

- Gjestebok

- 2           Infofolder, ferdigstilling og distribuering

- 3           Salg av materiell

- 4           Arbeid for å skaffe tilstrekkelig med bifolk til Troms Birøkterlags medlemmer

- 5           Kurs / studieringer vedr.sertifisering av bigårder.

- 6           Utlån av slynge og vokssmelter.

- 7           Spørreundersøkelse 2011

- 8           Nybegynner kurs del 3, pluss arbeid i slyngerommet/ honningbehandling.

- 9           Sommersamling ca. siste halvdel av juni.

-10          Førjulsmøte med honning på menyen.

( Honning + voksprodukter )

Annonser om du vil kjøpe/selge biutstyr