Invitasjon til sommersamling i Troms birøkterlag

Årets sommersamling finner sted i Dyrøy kommune, i bigården hos Per Gunnar Cruickshank.
Tema for samlingen vil være produksjon/ egenproduksjon av dronninger og avleggere, innføring av dronninger og ulike aspekter rundt dette. Ettersom det allerede nå er vanskelig for laget å skaffe nye bifolk fra varroafrie områder er det viktig at vi etter hvert blir selvforsynte på bifolk. Derfor er produksjon av bifolk satt på agendaen.
Det vil bli tur i bigården så deltakere må ta med seg bidrakt.
På slutten av samlingen vil det bli grilling. Deltakere tar med seg grillmat og drikke selv. Birøkterlaget står for salat til grillmaten, dessert og kaffe/ kaffemat.

Tid: Søndag 24. juni kl. 11.00- ca kl 17.00
Sted: Faksfjordveien 161, Kastnes i Dyrøy. (Kart sendes til deltakere)

Ettersom det er langt å kjøre for mange og at vi starter relativt tidlig, er det mulighet for overnatting for de som ønsker å komme kvelden i forveien.

Påmelding på mail eller sms til Knut Eide innen 18. juni.
Mail: mailto:knueide@online.no
Tlf: 955 52 237

Vel møtt til en hyggelig sommersamling med bigårdsvandring, bieprat og sosialt samvær.
NB! Det er selvfølgelig mulig å ta med seg samboer, ektefelle og barn!
Hilsen Styret i Troms Birøkterlag

Annonser om du vil kjøpe/selge biutstyr