Vedtekter

Vedtekter for Norges Birøkterlag, Fylkes og lokallag.

 

Vedteketene finner du som PDF fil her

Instruks for valgnemd finner du som PDF fil her